Ingevuld Vacature SR. PROJECTLEIDERS

bouwprofessionals met natuurlijk leiderschap

Onze belofte

Woningstichting Barneveld profileert zich als een actieve en klantgerichte corporatie (4080 vhe) met passie voor Barneveld en hart voor de regio. Dagelijks zetten 46 professionals zich in om invulling te geven aan haar missie dat ieder mens behoefte heeft aan een veilige basis om in te wonen en een vertrouwde omgeving om in te leven. Hierbij hanteert de organisatie de speerpunten betaalbaar wonen, voldoende geschikte woningen, duurzaamheid met kwaliteit en prettig wonen met elkaar. Uiteraard kan zij dat niet alleen maar doet dat samen met de huurders en maatschappelijke partners. Woningstichting Barneveld gaat met haar tijd mee en is de dienstverlening aan het moderniseren; digitaal waar het kan, en met persoonlijk contact met de huurder waar gewenst en/of nodig. Daarnaast heeft zij komende jaren een fikse bouwopgave: zij bouwt gemiddeld 135 woningen per jaar en investeert extra in het duurzaam verbeteren van bestaande huurwoningen. Op de weg naar CO2 neutraal in 2050 en aardgasvrij wonen, experimenteren zij en doen zij kennis en ervaring op. Daarom zijn we op zoek naar een ondernemende bouwprofessionals die met ons deze projecten in de steigers wil zetten.

Onze verwachting

Als senior projectleider ontwikkel en ontwerp je nieuwbouw- en renovatieprojecten volgens goedgekeurde projectplannen en passend binnen het risicoprofiel. Je bent projectverantwoordelijk, inclusief het ontwerpen en beheren van plannen van aanpak, voor het totale proces van ontwerp en aanbesteding tot en met uitvoering en oplevering, nazorg en overdracht aan exploitatie. De functie wordt in nauwe samenhang met de projectmanager vervuld. De projectfasen – en dus elkaars werk – lopen vloeiend in elkaar over en lopen deels naast elkaar. Er is een intensieve samenwerking met andere bedrijfsonderdelen, met name met Wonen, Bedrijfsvoering en Communicatie. Dit vraagt om een goede samenwerking en informatie-uitwisseling met elkaar. Je voert de werkzaamheden zelfstandig uit binnen gemaakte afspraken, jaarplan en budget, beleidskaders en investeringsbesluiten. Daarnaast adviseer je over vernieuwing van ontwikkelprocessen en producten op vastgoedgebied, risicobeheersing van ontwikkelprojecten, portfoliomanagement en strategisch voorraadbeleid. Ook lever je jouw bijdrage aan beleid en rapportages vanuit de afdeling Vastgoed. Je hebt aantoonbare relevante ervaring met projectleiding en projectmanagement van nieuwbouwprojecten en het verduurzamen en renoveren van woningen. Je hebt een afgeronde opleiding Bouwkunde op HBO-niveau, of een vergelijkbaar werk- en denkniveau. Je kennis van relevante wet- en regelgeving is up-to-date. Je hebt een gezonde commerciële en ondernemersmentaliteit en je bent een kei in onderhandelen. Je bewaakt de balans, zodat je met het team optimale resultaten boekt. Natuurlijk werk je zeer resultaatgericht, nauwgezet en zijn je mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden goed ontwikkeld. Digitaal werken kent voor jou geen geheimen en je bent aantoonbaar maatschappelijk betrokken.