Ingevuld Vacature Managers

MET ERVARING TUSSEN STUREN EN BINDEN

Onze belofte

Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheidszorg is één van de meest toonaangevende ggz-organisaties in Nederland. Zo is zij voortdurend op zoek naar innovaties en verbeteringen, die ze ook durft te implementeren. Voor Vincent van Gogh is herstel haalbaar en ze weet dit te realiseren door open te staan voor vernieuwingen en samen te werken in de zorgketen. Met een moderne lerende organisatie, waar de cliënt immer centraal staat, doet Vincent van Gogh het gewoon anders. Het zijn vooral deze uitdagingen, die Vincent van Gogh tot een ideale ontwikkelplaats van nieuw talent maken. Om zich te ontwikkelen tot een nog krachtiger partij op de zorgmarkt ziet Vincent van Gogh kansen door een fusie met de CONRISQ groep. Hiermee wil ze dé aanbieder worden van kwalitatieve zorg aan cliënten in de (forensische) geestelijke gezondheidszorg en in de jeugdzorg.  Door deze fusie vinden  belangrijke verschuivingen plaats in de managementstructuur van Vincent van Gogh. Binnen zowel het bestuursteam als het management van de resultaatverantwoordelijk eenheden (RVE) is behoefte aan nieuw management. Voor Vincent Ouderen (189 fte), Vincent Thuis (134 fte), Topreferente Zorg (188 fte) en Vince Mentaal (75 fte) is Vincent van Gogh op zoek naar managers, die in duaal leiderschap richting gaan geven aan de verdere ontwikkeling van de RVE’s.

Onze verwachting

Binnen het duaal leiderschap van een RVE ben je vooral verantwoordelijk voor het bedrijfsmatige succes van het organisatieonderdeel. Samen met jouw inhoudelijke collega draag je zorg voor de implementatie van innovaties en maak je de organisatie rijp voor veranderingen. Hierbij weet je een goede balans te vinden tussen richting geven en faciliteren. Het is vooral jouw taak de professionals binnen jouw RVE te motiveren oog te hebben voor de bedrijfsmatige consequenties van politieke en markt gerelateerde ontwikkelingen. Een succesvolle RVE is niet alleen het leveren van kwalitatieve zorg, maar dat ook betaalbaar te laten zijn. Dit vraagt om een manager, die creatief is in het vinden van oplossingen en indien noodzakelijk structuren kan loslaten, maar die zich ook ondergeschikt kan maken aan gezond verstand. Je onderhoudt uiteenlopende contacten en werkt samen met partijen binnen en buiten de organisatie. Om deze uitdaging succesvol vorm te geven heb je een (bedrijfsmatige) opleiding op HBO/WO niveau en meerdere jaren ervaring met het leiden van professionele medewerkers. Je bent een stevige persoon, die niet steeds de behoefte heeft zich te doen gelden. Hierdoor weet je mensen aan je te binden en respect af te dwingen. Als het er op aankomt , sta je er. En dit met ‘open mind’ en gevoel voor humor.