Ingevuld Vacature MANAGER HR

met ervaring tussen sturen en binden

Onze belofte

Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheidszorg is één van de meest toonaangevende ggz-organisaties in Nederland. Zo is zij voortdurend op zoek naar innovaties en verbeteringen, die ze ook durft te implementeren. Voor Vincent van Gogh is herstel haalbaar en ze weet dit te realiseren door open te staan voor vernieuwingen en samen te werken in de zorgketen. Met een moderne lerende organisatie, waar de cliënt immer centraal staat, doet Vincent van Gogh het gewoon anders. Het zijn vooral deze uitdagingen, die Vincent van Gogh tot een ideale ontwikkelplaats van nieuw talent maken. Om zich te ontwikkelen tot een nog krachtiger partij op de zorgmarkt ziet Vincent van Gogh kansen door een fusie met de CONRISQ groep. Hiermee wil ze dé aanbieder worden van kwalitatieve zorg aan cliënten in de (forensische) geestelijke gezondheidszorg en in de jeugdzorg. Deze innovatiedrang vraagt om een personele organisatie, die zich steeds vernieuwt en die haar mensen uitdaagt tot oorspronkelijke ideeën en visies. Vincent van Gogh is een hedendaagse organisatie, die aan ondernemende mensen veel kansen en mogelijkheden biedt. Om dit vernieuwingsproces in beweging te houden en mede vorm te geven aan een steeds aantrekkelijkere werkorganisatie is er ruimte voor een gedreven Manager HR.

Onze verwachting

Met jouw visie op human resource management en inzicht in organisatieontwikkeling draag je in belangrijke mate bij aan de ontwikkeling van de HR discipline binnen Vincent van Gogh. Je formuleert een strategie die naadloos aansluit bij de ambities van de organisatie en de ontwikkelingen in de markt. Als deskundige adviseer je het bestuursteam bij specifieke HR vraagstukken en als manager ontwikkel je de afdeling tot een slagvaardige en kwalitatieve gesprekspartner voor managers en medewerkers. Het is jouw ambitie om het niveau van de afdeling op een hoger plan te brengen en nieuwe technieken te introduceren binnen Vincent van Gogh. Je bent een gedreven professional, die out-of-the-box durft te denken en te acteren. Gebaande wegen zijn voor jou niet altijd heilig. Je hebt een opleiding op academisch niveau en aantoonbaar ervaring in de HR discipline. Brede kennis en ervaring is even belangrijk als een uitdagende persoonlijkheid. Je hebt een eigen mening, maar flexibel genoeg om te motiveren en te inspireren. Je bent doelgericht en analytisch, en in staat om mensen uit te dagen en te enthousiasmeren. Door jouw openheid werkt men graag met je samen.