Ingevuld Vacature MANAGER FINANCIEN

die ziet wat er moet gebeuren, kansen signaleert en doorpakt

Onze belofte

De Wassenaarsche Bouwstichting profileert zich als een actieve en klantgerichte corporatie die gaat voor ‘sociaal, actief, ondernemen en samenwerken in de bijzondere gemeenschap van Wassenaar en omgeving’. Het totale bezit omvat circa 3000 verhuureenheden, waaronder twee zorgcentra en een opvangvoorziening voor dak- en thuisloze jongeren. Zij is een oprechte maatschappelijke ondernemer die duurzaam investeert in het adequaat huisvesten van specifieke doelgroepen, waaronder huishoudens met een beperkt budget of een bijzondere woonvraag. Kwalitatief hoogwaardige producten en dienstverlening zijn daarbij haar uitgangspunt. Om in een sterk veranderende omgeving slagvaardig te kunnen opereren wordt aan de persoonlijke ontwikkeling van de 28 enthousiaste medewerkers veel aandacht besteed. De organisatie is dan ook volop in beweging en staat voor een aantal uitdagingen.Om hier samen invulling aan te geven zijn wij voor de afdeling Financiën op zoek naar een Manager.

 

 

 

Onze verwachting

Je bent verantwoordelijk voor de totale financiële bedrijfsvoering en de inrichting van de controltaken binnen de organisatie en je geeft leiding aan een enthousiast team van 4 medewerkers. In overleg met de andere organisatieonderdelen geef je vorm aan de jaarlijkse planning- en controlcyclus en de ontwikkeling van managementrapportages. De Manager Financiën maakt onderdeel uit van het management team. Als aanspreekpunt binnen de financiële afdeling ben je verantwoordelijk voor het opstellen van de begroting, de jaarrekening, financiële rapportages en de administratieve organisatie. Je bent in staat beleid te vertalen in financiële consequenties en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directeur-bestuurder.

Je bent een financiële professional die de administratieve en financiële processen toekomstgericht in weet te richten en te sturen. Je bent een kritische sparringpartner binnen het managementteam en de rest van de organisatie en je weet samen met hen verbeteringsslagen vorm te geven. Je hebt een bedrijfseconomische opleiding op minimaal HBO-niveau en enkele jaren ervaring als administrateur in de corporatiesector. Je voelt je thuis in een organisatie waar je veel ruimte krijgt zelf richting te geven aan zaken.

Werken bij de Wassenaarsche Bouwstichting is werken bij een moderne, efficiënte organisatie met lef.