Ingevuld Vacature MANAGER

een ondernemende professional met ervaring in verbinden en sturen

Onze belofte

Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheidszorg, onderdeel van de VIGO groep, is een van de meest toonaangevende ggz-organisaties in Nederland. Zo is zij voortdurend op zoek naar vernieuwingen en verbeteringen. Vincent van Gogh staat aan de vooravond van een nieuwe strategische beleidsperiode, waarbij vanuit een holistisch mensbeeld wordt gekeken naar wat nodig is voor de client. Hiermee wil Vincent van Gogh alert inspelen op de behoefte in de samenleving, waarbij de zorgvrager steeds vaker het tempo bepaalt. Met een inspirerende lerende organisatie, waar de client centraal staat, zoekt Vincent van Gogh een bewuste verbinding met die client. Binnen de Business Unit Mens en Samenleving richt Vince Mentaal zich in de regio’s Venray, Venlo, Roermond en Weert op specialistische en diagnosegerichte behandeling. Het aanbod van Vince Mentaal is georganiseerd rond de expertise Volwassenen en Ouderen. Er is een compact geïntegreerd behandelaanbod met volop mogelijkheden te differentiëren in behandelduur, digitale en face tot face contacten. Vince Mentaal werkt vanuit de inclusieve psychiatrie gedachte en werkt nauw samen met en is vanuit de clientreis dichtbij de gebiedsteams georganiseerd. Deze strategische visie vraagt om een andere manier van kijken, denken en handelen door de professionals in de expertise teams. Om deze verandering in dit unieke organisatieonderdeel, waarbinnen 100 betrokken medewerkers actief zijn, handen en voeten te geven, zoekt Vincent van Gogh een enthousiasmerende Manager.

Onze verwachting

Binnen de business Unit Mens en samenleving ben je samen met de collega (medisch) managers verantwoordelijk voor het bedrijfsmatige succes en de cliëntreis van de RVE Vince Mentaal. Samen draag je zorg voor de implementatie van innovaties en geef je resultaatgerichte sturing aan het transitieproces. Het is jouw taak om de professionals binnen Vince Mentaal te motiveren en voor hen een voorbeeld te zijn in de nieuwe manier van kijken, denken en doen. Vince Mentaal vraagt van haar teams bij de implementatie van de inclusieve psychiatrie en de samenwerking tussen de RVE’s een andere mindset in de totale dienstverlening. Dit vraagt om een manager, die creatief is in het vinden van oplossingen en indien noodzakelijk structuren kan loslaten, maar zich ook ondergeschikt kan maken aan gezond verstand. Je geeft veiligheid en vertrouwen als basis voor de ontwikkeling van vakvolwassen zorgteams. Om van deze uitdaging een succes te maken heb je een relevante opleiding op HBO/WO niveau en aantoonbare ervaring met het leiden van complexe organisaties. Daarnaast heb je kennis van dan wel inzicht in de ontwikkelingen binnen het werkveld. Je bent een besluitvaardige persoon, die oog heeft voor de professionele ruimte en door een open instelling snel draagvlak weet te creëren. Je kunt mensen stimuleren en hen uitdagen tot succesvolle samenwerking. Je bent een leider die aanwezig is zonder direct op de voorgrond te staan. Met een gezonde dosis relativeringsvermogen weet je een succesvolle organisatie neer te zetten.