Ingevuld Vacature HRM Adviseur

die kan enthousiasmeren en leiden

Onze belofte

Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheidszorg is een van de meest innovatieve en succesvolle GGZ-instellingen. Zowel medisch inhoudelijke als organisatorisch is zij een van de voortrekkers in haar sector. Dit maakt dat zij alert reageert op ontwikkelingen in de markt en de politiek, en een betrouwbare en klantgerichte partij is voor haar cliënten en zorgverzekeraars. Vincent van Gogh staat niet stil, maar is voortdurend op zoek naar verbetering van haar dienstverlening en van haar relatie met de markt. Deze moderne aanpak is het startpunt geweest voor de eerste leertuin binnen de ggz, die moet leiden tot nog betere en efficiëntere zorg. Deze innovatiedrang vraagt om een personele organisatie, die zich steeds vernieuwt en die haar mensen uitdaagt tot oorspronkelijke ideeën en visies. Vincent van Gogh is een hedendaagse organisatie, die aan ondernemende mensen veel kansen en mogelijkheden biedt. Om dit vernieuwingsproces in beweging te houden en mede vorm te geven aan een steeds aantrekkelijkere werkorganisatie is er ruimte voor een gedreven HRM ADVISEUR die kan enthousiasmeren en leiden.

Onze verwachting

Met jouw visie op human resource management en inzicht in organisatieontwikkeling draag je in belangrijke mate bij aan de vernieuwing. Samen met de huidige manager ontwikkel je een strategie die naadloos aansluit bij de ambities van de organisatie en de ontwikkelingen in de markt. Je adviseert het bestuursteam bij specifieke HR vraagstukken en ontwikkelt de afdeling tot een slagvaardige en kwalitatieve  gespreks- partner voor managers en medewerkers. Het is jouw ambitie om het niveau van de afdeling op een hoger plan te brengen en om nieuwe technieken te  introduceren binnen Vincent van Gogh.

Je bent een ervaren professional, die out-of-the-box durft te denken en te acteren. Gebaande wegen zijn voor jou niet altijd heilig. Je hebt een opleiding op academisch niveau en aansprekende ervaring. Brede kennis en ervaring is even belangrijk als een uitdagende persoonlijkheid. Je hebt een eigen mening, maar flexibel genoeg om te motiveren en te inspireren. Je bent doelgericht en analytisch, en in staat om mensen uit te dagen en te enthousiasmeren. Men werkt dan ook graag met je samen.