Goed wonen, slimmer organiseren

Samen naar een coöperatie met toekomst

Veenendaal – De Nederlandse volkshuisvesting behoort tot de beste in Europa. Ook het aandeel van sociale huurwoningen ten opzichte van de totale woningvoorraad is in Nederland procentueel het grootste in vergelijking met de ons omringende landen. Het imago van de volkshuisvesting heeft in de afgelopen jaren echter nogal wat deuken opgelopen.

Desondanks zijn de meeste corporaties betrokken en succesvolle organisaties, die redelijk goed geleid worden en die op een klantgerichte wijze betaalbare en moderne woningen aanbieden aan de doelgroep. Organisaties, die goed zijn ingebed in hun maatschappelijke en sociale omgeving. Onder druk van de publieke opinie en van de richtlijnen van de overheid worden ook zij gedwongen om kritisch te kijken naar hun volkshuisvestelijke prestaties op de markt.

Ingrepen door de politiek en de overheid hebben daarnaast voor veel corporaties het ‘financiële’ water tot aan de lippen doen stijgen. In het verleden gestelde doelen kunnen niet meer gerealiseerd worden, waardoor veel corporaties de broekriem moeten aantrekken om nog te kunnen voldoen aan de eisen, die worden gesteld aan hen als toegelaten instelling.

Toch vraagt de samenleving steeds meer van u. Zo stelt zij u voor de uitdaging om meer te doen met minder. Hoe wordt u dan die corporatie die in het maatschappelijk middenveld overeind blijft staan? De corporaties zullen steeds meer geconfronteerd worden met vergrijzing en met een doelgroep, die uniformer wordt en daarmee een complexere klant. Uw toekomstige klant zal steeds meer een huishouden zijn dat gekenmerkt wordt door een veelheid aan problemen. 

Is uw organisatie in staat deze nieuwe en zware uitdaging aan te gaan? Beschikken uw mensen over de juiste know-how, kunnen uw producten en diensten de concurrentie aan? Soms is het prettig om met een ingevoerde buitenstaander te sparren over de toekomst en kritisch te kijken naar de kansen en mogelijkheden. Taigle International kan voor u die partner zijn, die samen met u uw organisatie brengt naar 3.0.

Met uw kennis en onze visie maken wij uw organisatie samen tot een stevige en toekomstbestendige corporatie.

Hebben wij uw interesse gewekt? Neemt u dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

drs. Paul Enders & drs. Ernest van Arendonk